Konstytucja

Przyglądając się obecnym zgrzytom na linii prezydent-premier dochodzę do wniosku, że w Polsce konieczna stała się zmiana Konstytucji. Najgorsze co może być to dwuwładza. Niestety, na dzień dzisiejszy ona istnieje. Aby zmienić Konstytucję konieczna jest rzecz prozaiczna ale jakże trudna – porozumienie ponad podziałami. Oto moje propozycje.
Wzorce mamy dwa. Pierwszy to system prezydencki w USA, zmodyfikowany dla potrzeb naszego państwa. Wszyscy wybieramy Sejm i Senat, ale zdecydowanie ograniczamy liczbę posłów i senatorów. Nie może być tak, że na dziesięciokrotnie mniejszy naród niż w USA mamy prawie tyle samo posłów i senatorów. Jeżeli chodzi o Senat to proponuję po dwóch senatorów z każdego województwa czyli łącznie 32 senatorów. W Sejmie natomiast mogłyby obowiązywać proporcje związane z liczbą mieszkańców danego województwa. Proponuję jednego posła na 250000 mieszkańców danego województwa ( na dzień dzisiejszy mielibyśmy około 153 posłów ). Marszałek Senatu czyli tzw. izby wyższej parlamentu pełniłby równocześnie obowiązki wiceprezydenta. A teraz najważniejsze – prezydent. Wybierany na czteroletnią kadencję, w wyborach bezpośrednich byłby równocześnie szefem Rządu. Oczywiście powołany przez niego gabinet musiałby zostać zaakceptowany przez Parlament. W ten sposób władzę ustawodawczą sprawowałby Sejm i Senat, a władzę wykonawczą Prezydent. To pomysł rodem z USA.
Można jeszcze wziąć pod uwagę system brytyjski ale bez monarchii. Byłby to system oparty na Parlamencie ( Sejm i Senat ) jako władzy ustawodawczej oraz powoływanym przez Parlament ze zwycięskiej partii politycznej, premierze. Ilość posłów i senatorów byłaby taka sama jak w poprzednim systemie. Wydaje się, że w Polsce lepszy byłby system amerykański bo więcej zależałoby od Narodu – zarówno wybory do parlamentu jak i wybory prezydenckie byłyby bezpośrednie. Korzyść ze zmiany Konstytucji byłaby ogromna. Z jednej strony uniknięcie dwuwładzy, a z drugiej olbrzymie oszczędności finansowe. Pozostaje jeszcze tylko kwestia wyborów parlamentarnych. Moim zdaniem do Parlamentu powinni wejść przedstawiciele tylko dwóch zwycięskich partii politycznych oraz najlepsi spośród kandydatów niezależnych. Dzięki temu unikniemy tego ciągłego chaosu politycznego, a z czasem wyklarują się dwie mocne partie ( jak w USA Republikanie i Demokraci , a w WB Konserwatyści i Partia Pracy ).
Zachęcam wszystkich czytelników do komentowania i polemiki. Konstruktywna krytyka i polemika zawsze prowadzą do zmian na lepsze. Apeluję do polityków. Zmieńmy Konstytucję. Nieistotne kto teraz jest prezydentem i kto może nim być w przyszłości. Ważne, aby Polską rządził jeden, silny prezydent lub premier.
Panie Prezydencie! Może Pan się zapisać złotymi literami jako prezydent, który przyczynił się do rewolucyjnych zmian ustrojowych w Polsce. Za to będzie Pan zawsze szanowany i podziwiany. Mam nadzieję, że nie chce Pan przejść do historii jako prezydent słaby, nie znający nawet swoich kompetencji i powołujący na stanowisko Premiera swego brata bliźniaka. Na dzień dzisiejszy nie uważam Pana za swojego Prezydenta. Mam nadzieję, że swoimi dalszymi czynami spowoduje Pan zmianę mojego nastawienia do Pana.
Panie Premierze! Głosowałem na Pana, dałem Panu mandat olbrzymiego zaufania. Zapewne marzy się Panu przyszła prezydentura. Proszę Pana, aby Pan na razie o tym nie myślał, aby Pan nigdy nie hołdował hasłu, że raz zdobytej władzy się nie oddaje. Bo tak naprawdę dla przeciętnego obywatela nie jest istotne kto rządzi ale jak rządzi. Bo rządzić trzeba tak, aby nam wszystkim żyło się coraz lepiej. Pragnę Pana zachęcić do przeprowadzenia w Polsce rewolucyjnych zmian ustrojowych. Aby to osiągnąć musi Pan w tej sprawie działać wspólnie z Prezydentem oraz najmocniejszymi ugrupowaniami politycznymi. Wiem, że jest to bardzo trudne, ale też sprawa jest wagi najwyższej. Może Pan przysłużyć się Polsce jak rzadko który z polityków w naszej historii. Życzę Panu odwagi i konsekwencji w działaniu.

P.S.
Jeszcze kwestia samej treści i zawartości nowej Konstytucji. Nie jest dziełem przypadku, że na palcach jednej ręki można policzyć Polaków, którzy znają na pamięć całą, obecną Konstytucję. W Stanach Zjednoczonych treść Konstytucji znają praktycznie wszyscy Amerykanie. Bo Konstytucja powinna zawierać tylko najważniejsze, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania państwa elementy. Uszczegółowienie natomiast powinny stanowić wszelkiego rodzaju ustawy, rozporządzenia i przepisy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii A może być tak pięknie.... Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.